elektro-gitar-dersiAnka Güzel Sanatlar Araştırma Merkezi, Ankara Güzel Sanatlar Kursu, Müzik, Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Eğitimleri vermekte, %100 özgün fikirler geliştirmekte ve sizlere beklentilerinizin de ötesinde hizmet vermek maksadıyla çalışmaktadır. Varlığımızın sebebi olan sizleri ticari meta olarak değil, kurumumuzun temel direklerinden varsaymaktayız. Zira devamlı gelişim ve yayılma ancak sizlerin bize göstereğiniz güven ile mümkün olacaktır.

Anka Güzel Sanatlar Araştırma Merkezi, TC. Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlıdır. Bütün işlem ve prosedürlerimiz Bakanlık tarafından izlenmektedir. Gerek tesis yapılanmamız, gerekse eğitim programımız bakımından yasal zorunluluklarımızı, gereğininde ötesinde yerine getirmiş bulunmaktayız.

Kuruluşumuzdan bu yana bize göstermiş olduğunuz ilgi ve duyduğunuz güven sayesinde her geçen gün bir adım daha atmakta, ülkemizde kültür ve sanat faaliyetlerinde fayda sağlamakta ve bununla gurur duymaktayız.

Bize göre sanat, ülkemizin yükselmesi ve ileri gitmesi için en önemli itici güçlerden birisidir. Ve biz mesleğimin bu özelliği ile gurur duyuyor, bu motivasyonla işimize en sağlam biçimde sarılıyor ve olabildiğince çok vatandaşımızın sanatsal ve kültürel faaliyetlerle buluşmasına gayret gösteriyoruz.

Biz müzik aleti çalabilsin veya çalamasın, müzik kursu almış bireylerin dünyaya bakışları farklıdır. Kimi çevrelerce olumlu karşılanmasa da, düşünen, sorgulayan, araştıran bireylerin yetişmesi, dünyaya sanatsal felsefe ile bakabilen bireyler ile mümkündür. Herkes müzik profesyoneli olmak zorunda değildir. Müziği veya sanatın herhangi bir dalını özel uğraş edinmek, bir insanın hayatına katabileceği en önemli kıymetlerdendir.

Biz bu misyona katkı sağlamaktan gurur ve onur duyuyoruz.

Bizi seçtiğiniz için Teşekkür ederiz.

Kurumsal yapımız içinde, yüksek denetim ilkeleri uygulanmaktadır. Hizmetimizin kalitesini en üst düzeyde tutmak amacıyla sizlerin bilgilerine daima değer vermekte ve sizi dinlemekteyiz. Gerek fiziksel, gerekse elektronik ortamda her türlü eleştirinizi hassasiyetle dikkate alıyor, gerekli adımları derhal atıyoruz.

%100 öğrenci memnuniyeti ilkesinde çerçevesinde hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, memnuniyetiniz için, iyi niyet çerçevesinde mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız.

Maliyet bizce, gider değil, fayda sebebidir. maliyetlere katlanmadan sonuç alınamayacağına ve her harcamanın fayda olarak geri döneceğine inanmaktayız. Bu nedenle Örneğin, kurumumuz tam donanımlı stüdyolarını, katlanılması zor bir maliyet olmasına karşın, sırf olumlu sonuçlarına inandığından açmıştır.

Günümüzde sıklıkla uygulanan deneme dersi uygulaması bizde çok farklı biçimde uygulanmaktadır. Kurumumuzda %100 memnuniyet ilkeleri geçerlidir. Bu kapsamda yeni kaydolduğunuz veya devam etmekte olduğunuz eğitim programında hoşunuza gitmeyen herhangi bir durum ortaya çıktığında bu durumun yaşandığı tarih itibariyle, olumsuzluğa konu olmuş dersler dahil olmak üzere tek lira ödemez ve ödemişseniz ücretinizi koşulsuz şartsız geri alırsınız. Biz buna devamlı deneme dersi diyoruz. Çünkü biz sizlere daime ilk dersinizde olduğu kadar ciddi ve sürekli kaliteli eğitim vermeyi taahhüt ediyoruz. Her derste sanki size reklam yapıyormuşcasına varımızı yoğumuzu ortaya koyacağımızı taahhüt ediyoruz.

Güzel Sanatlar Kursu Nasıl Olmalı?

Bıkmadan ve usanmadan kendimize sorduğumuz, her şey mükemmel olsa da, irdeleyip cevap aradığımız sorudur, gitar dersi nasıl verilmeli, müzik dersi sınıflarında hangi ekipmanlar olmalı, idari bakımdan hangi adımlar atılmalı, keman dersi’ nin daha hızlı verilmesi ihtimali var mıdır, resim kursu verilirken gruplar nasıl ayarlanmalıdır, öğrenciyi drama faaliyetlerinin içinde tutmak için neler yapılmalı, tiyatro dersi temsil üzerinden mi yoksa teorik mi verilmeli ve benzeri yüzlerce soru sormakta ve sizlerden gelen eleştirileri de bir araya getirerek çözümler aramaktayız.

Biz, kursumuzu tesis eder ve işletirken, Yüksek Dünya Standartlarını baz alıyor, ancak onların sınırlarına hapsolmuyoruz. Modern ve gelişmiş ülkelerde uygulanan modellerden daha aşağıda olmayan standartlarımızı, kendi vizyonumuza uygun biçimde revize edip, hiç bir rekabet koşulunu dikkate almadan en iyi müzik eğitimi için gerekli  sınırları zorluyoruz.

Sadece Güzel Sanatlar Eğitimi veriyoruz.

Müzik eğitimi hizmetlerimizin verildiği alanlar teori ve pratik derslikleri olmak üzere 2 gruptur.
Teori dersliklerimizde müzik teorisi dersi, Şan, Solfej dersi, Müzik Okulları’na hazırlık dersi (Konservatuar, Güzel Sanatlar Lisesi, Eğitim Fakültesi Yetenek Sınavları) ve armoni dersleri işlenmektedir. İnteraktif biçimde verilen derslerimizde katılımcı eğitim esas alınmakta ve görsel öğretim araçları kullanılmaktadır. Elbette bu dersliklerde Piyano vb. temel enstrümanlar bulunmaktadır.

gitar-dersiPratik dersliklerimizde ise uygulamalı dersler verilir. Burada keman dersi , kontrbass dersi, yan flüt dersi, Saxofon dersi, Trombon dersi, Trompet dersi, Piyano dersi, Klavye – Org dersleri, elektro gitar dersi, bas gitar dersi, klasik gitar dersi ,akustik gitar ve pop gitar dersleri, uygulamalı şekilde verilir.

Görsel Sanatlar Eğitimleri, örneğin resim kursu, el sanatları gibi eğitimleri pratik salonlarda verilmektedir. Fotoğrafçılık, foto-film eğitimleri ise, saha ile birlikte, karanlık oda ve uygulama dersliklerinde verilmektedir.

Sahne sanatları eğitimlerimiz ise, Tiyatro haricinde merkez uygulama salonlarımızda verilirken, tiyatro eğitimleri temsil provaları için, anlaşmalı tiyatro salonlarında verilmektedir. Temsil provaları haricindeki çalışmalar yine merkez dersliklerimizde sürdürülmektedir.

Uygulama sınıflarımızda kullanılan ekipmanlar düzenli olarak yenilenmekte, gerekli ders araç ve gereçleri ve müzikal enstrümanların bakımları uzman ekiplerce yürütülmektedir. Derslerimize hiç bir enstrüman getirmeniz gerekmez. Sınıflarımızda her türlü ekipman mevcuttur; ancak dilerseniz kendi enstrümanınızı da elbette getirebilirsiniz.

Kurumumuzda açık, her dersin kürsü başkanı vardır ve bu dersler kürsü başkanları tarafından organize ve idare edilir. Kürsü başkanları mevzu bahis dersin akademik ünvanına sahip müzik akademisyenlerinden seçilmektedir.

Kurumumuzda uygulanan müfredatlar uluslararası standartlarda olup, sunumları mutlak suretle yüksek öğrenim görmüş, bir kısmı ise akademisyen seviyesindeki eğitimciler tarafından yapılmaktadır. Öğretmenlerimiz belli yaş aralıklarındadır ve performans ölçümüne tabi tutulup, meslekte yeterlilikleri düzenli aralıklarla sınanmaktadır.

Derslerimiz dijital olarak sürelendirilmekte, giriş ve çıkışlarımız anonslarla, otomatik olarak duyurulmaktadır. Hiç bir kurs programımızda tek bir an dahi zaman kaybına izin verilmemekte, eğitmenlerimiz zamanı en hassas biçimde kullanmaktadır.

Sonuçlarımızı Somutlaştırıyoruz

gitar-kursuAnka Güzel Sanatlar Araştırma Merkezi’nde ne dersi alırsanız alın, sonuçları gözlemleyebilirsiniz. Örneğin, gitar dersi alan bir öğrenci stüdyo kayıtlarında yer alıp, bir demo eseri seslendirebilirken, Şan dersi alan bir öğrenci konserlerimizde sahne alarak gelişimini gözlemleyebilir.

Kurumumuz bir eğitim ve araştırma enstitüsü gibi çalışmaktadır. Aldığınız eğitimin uygulamasını da yapmanızı sağlıyoruz. Eğer biz bir üniversite hazırlık kursu olsaydık, sonuçlarımızın ölçümü sınav başarısı ile ölçülebilirdi. Ancak müzik bir sanat türüdür ve ölçümü görecelidir. O halde bunu sınamanın tek yolu, sahne almak ve gösterilere katılmaktır. Elbette siz istediğiniz sürece.

Biz bu eksikliği gidermek amacıyla yılda 2 kez konserler düzenliyor, olabildiğince çok sayıda öğrencimizin sahneye çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Böylece ben ne öğreniyoruz ve ne öğrendim sorularına cevap bulmak için senelerce beklemenize gerek kalmıyor.

Eleştirileriniz Altın Değerinde

keman-dersiSizden gelen her soru, sorun ve şikayeti ciddiyetle ele alıyor. Bu geri bildirimlerin bizi geliştirdiğine inanıyoruz. Öğrencilerimizin soru ve sorunlarına kalıcı çözümler bulurken bu arada kendi kurumsal hafızamızı da güçlendirmiş oluyoruz.

Öğrencilerimize özel, web tabanlı bir şikayet sistemi kurmuş ve en basit sorunun dahi, yöneticilerimize ulaşmasını sağlamış bulunmaktayız.

Sorununuz ne olursa olsun, karşılamaya hazırız.

Müzik Kursu

Anka Güzel Sanatlar Araştırma Merkezi, müzik eğitimi uzmanıdır. Kuruluşumuz sadece “Müzik Öğretmek” misyonunu taşımaktadır. Kötü bir ticari işletme zihniyeti ile, uzmanı olmadığımız eğitim programlarını sizlere sunmamakta, akademik zihniyete uygun biçimde kazancımızın büyük bir kısmını yapmakta olduğumuz işin gelişmesine ve mükemmelleşmesine adamaktayız. Ve uzmanı olmadığımız işleri kötü yaparak yüksek ticari kazanç ve sürüm elde etmektense, uzmanı olduğumuz işi iyi yaparak daha az sürüm ve daha az ticari kazanca karşılık, akademik prestij ve toplumsal fayda yaratmayı kendimize ilk amaç olarak belirlemiş bulunmaktayız.

2005 yılında yayımladığımzı The Blues Academy müfredatımız, Dünya’nın en kapsamlı Blues metodu kabul edilen bu program kapsamında bir Blues orkestrasında olması gereken tüm enstrümanların dersleri Afro-Amerikan müzik metoduna uygundur. Programımız defalarca mezun vermiş ve olumlu sonuçları gururla işlenmiştir.

Kurumumuzda sizlere efektif hizmet üretmemizi sağlayacak Müzik Eğitimi Araştırmaları birimi kurulmuştur. Bu birim bağımsız müzik araştırmaları yapmakta, çeşitli yayınlar ve tezler hazırlamaktadır. Ar-ge birimimiz sayesinde, müfredatımızı ve eğitim tekniklerimizi her geçen gün genişletmekte ve güçlendirmekteyiz.

piyano-dersiAnka Güzel Sanatlar Araştırma Merkezi, tüm Türkiye’ ye kültür öğretmek vizyonuyla çalışır, pek çok sorunla boğuşan ülkemizde en ufak gelişime sebep olmak bizi kazanacağımız ticari gelirden daha mutlu edecektir. Sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz işimiz, bize göre memleket meselesidir. İşimizi severek yapabilmemiz noktasında bize destek olan en kuvvetli itici güç de budur. Vatandaşlarımızın sahip olacağı bir kültür zerresinde dahi katkımız olmasından gurur duyarız.

Müfredatımız TC. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmiş, beynelmilel programlar ve kurumumuzun özel olarak geliştirdiği özel programlardan oluşmaktadır. Elbette müfredatın sunumu da içeriği kadar önem taşıdığından, sunumumuzda da özel teknikler kullanmaktayız.İşletmecilik anlayışımız toplam kalite felsefesine dayalıdır. Katıldığınız program ne olursa olsun alacağınız müzik eğitimi’ nin her dakikası titizlikle takip edilmekte, en ufak aksiliğin dahi eğitim sürecine zarar vermesine izin vermemekteyiz.

Gerek personel yönetimi, gerek organizasyon ve programlamalarımız %100 elektronik ortamda gerçekleşmekte ve üst birimler tarafından kontrol edilmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse, Kurumumuz “Kurum” olduğunun bilincindedir ve bu çerçevede nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilmektedir.

3 Şeyi çok iyi biliyoruz.
  • Siz, bizim varoluş nedenimizsiniz.
  • Müzik sizin hobiniz olsa da bizim işimiz
  • Türkiye’ de yaşıyoruz.

yan-flut-dersiYani, kim olursanız olun ve ne isterseniz isteyin, biz sizin için burada hazırız. Sizler bize itimat ettiğiniz sürece mesleğimizi yapabilir ve ticari kazanç elde edebiliriz. Ve sizin için hobi de olsa müzik bizim mesleğimiz ve onu en iyi şekilde sunarken, Türkiye’ de yaşadığımızın bilincindeyiz ve buna uygun fiyat politikası öngörüyoruz.

Ayrıca bunu bir memleket meselesi olarak da görmekteyiz. Çağdaş Türkiye’ nin aydınlık yüzlerinin yetişmesinde bir nebze de olsa faydamız olursa, ne mutlu bize.

Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize modern Dünyanın kapılarını aralamak esas vazifemizdir.

Bizimle güvendesiniz, Çünkü bizim güvencemiz “SİZ”siniz. Öğrencilerimizin eğitimden gerekli verimi alması bizce her şeyden değerlidir. Memnuniyetiniz, memnuniyetimizdir.

İhtiyacınıza özel çözümler, kişiye özel müzik eğitimi müfredatları

piyano-kursuKurumumuzda her yaştan, her düzeyde bireye özel; ihtiyaçları ve beğenileri ölçeğinde müzik eğitimi verilmektedir. Örneğin, daha önce başka bir kurumda çello kursu almış ve belli düzeye gelmişsiniz ve ilerletmek istemektesiniz. Eğitmenlerimiz size özel programlar hazırlayıp, seviyenize uygun biçimde zaman kaybına yol açmayacak biçimde bir müfredat hazırlayabilirler. Derslerimiz çoğunlukla birebir ders biçiminde işlendiğinden programın uygulanması da, gayet kolay olacaktır. Ayrıcabu sayede daha önce eğitimini almış olduğunuz konuları tekrar etmek zorunda da kalmazsınız.

Kurumumuzda başlıca aşağıdaki kurs programları uygulanmaktadır. Diğer eğitim programlarımız görmek için ana menüden “Eğitimlerimiz” linkinin altındaki sekmeleri ziyaret edebilirsiniz.

Gitar Dersi

Elektro Gitar kursu, Akustik Gitar kursu, Bass Gitar kursu, Pop Gitar kursu ve Klasik Gitar kursu branşlarında eğitim verilir. Gitar Dersi programlarımızda, çok sayıda farklı metod kullanılmakta, klasik gitar kursu sisteminin hayli dışında bir program işlenmektedir. Gitar Dersi alacak öğrencinin ihtiyaçlarına uygun bir kurs programı geliştirilip, öğrenci odaklı bir kurs programı işlenmektedir.

Keman Dersi

Suzuki, Rolland ve Klasik batı ekolü yöntemleri ile 3 yaştan itibaren herkese keman dersi verilmektedir. Derslerimiz gruplarda veya birebir verilebilmektedir. Ancak çoğu zaman bireysel eğitimleri tercih ve tavsiye etmekteyiz. Suzuki ve Rolland metodlarında ve orkestra çalışmalarında keman dersi mutlaka gruplarda alınmaktadır. Keman kursu programında bir üst yaş sınırı olmayıp, 3 yaştan itibaren, mülakat yapılmak koşulu ile öğrenci kabul edilmektedir.

Piyano Dersi

Klasik batı müziği metodları kullanılarak, 5 yaştan itibaren herkese ve her düzeyde piyano dersi verilmektedir. Çocuklar için; özellikle ilköğretim öncesi yaş grubuna sunduğumuz özel programlar bulunmakta ve her öğrenci için kişiye özel yöntemler benimsenmektedir.

Yan Flüt Dersi

Yan Flüt Dersi programımız uluslararası geçerliliğe sahip, evrensel bir yan flüt kursu metodu üzerinden, alanlarında uzman öğretmenler tarafından, birebir ders biçiminde verilmektedir. Yan flüt dersi almak isteyenler diledikleri takdirde kurumumuzdan mülakat talep edebilir, bu sayede alacakları eğitimin nitelik ve niceliklerini öğrenebilecek, yan flüt eğitmenleri ile tanışabilecek ve yan flüt dersi alıp almamak konusunda daha net fikir sahibi olabileceklerdir.

Ancak ne yazık ki, yan flüt dersi mülakatlarında enstrümanlarımızı kullanabilmeniz söz konusu olamamaktadır. Hijyen bakımından yan flüt’ ün değişimli kullanılması mümkün olamamaktadır. Eğitim hakkında size bilgi verilirken, eğer yan flüt sahibi değilseniz enstrümanı kullanabilme imkanınız olmayacaktır.

Müzik Okullarına Hazırlık Dersi

Konservatuarlar, Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Askeri Bando okulları sınvalarına girecek öğrenciler için; her alanda özel olarak hazırlanmış eğitim programlarımızdır. Müzik okullarına hazırlık programları en yoğun ve ağır programları işlediğimiz kurs programlarımızdır. Zira burada ihtiyaç özel uğraş değil, hayatınıza vereceğiniz yöndür ve en az sizin kadar buna önem vermekteyiz.

Yukarıda ana başlıklarını verdiğimiz en çok öğrenci kabul eden programlarımızın dışında, Şan dersi, Armoni Dersi, Müzik prodüksiyonu kursu, Müzik Teknolojileri kursu, Kontrbass dersi, çello Dersi, Org kursu, Akordeon Dersi, Perküsyon Dersi, Dj eğitimi, elektronik müzik kursu gibi toplam 25 eğitim programı bulunmaktadır.

Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız…

Anka Güzel Sanatlar Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı  çalışmakta olan 5580 sayılı, Özel Öğretim Kurumları kanunu kapsamında iş ve işlemlerini yürüten resmi eğitim kurumudur. Kanuna göre kurumumuz, Özel Öğretim kurumları-Mesleki kurslar statüsünde yer almakta olup, muhtelif kurslara bağlı, müzik kursu statüsündedir. İş ve işlemlerimiz bakanlıkça denetlenmekte ayrıca iç denetim unsurlarımız devamlı suretle kurumu denetim altında tutmaktadır. Kurumumuzun uygulamakta olduğu ders programları, yukarıda belirtilen programlarla zaman zaman uyuşmayabilir, belli dönemlerde bazı eğitim programları öğrenci kabul etmeyebilir. Sitedeki verilerde yer alan tipografik hatalar bağlayıcı değildir. Hatalı baskılar fark edildiğinde derhal değiştirilmektedir. Hatalı olduğundan şüphe ettiğiniz içeriği bize bildirebilirsiniz.
Paylaşın
FacebookTwitterGoogle+StumbleUponRedditLinkedInPinterestTumblrDeliciousDiggEmail